News

Scrisoare deschisa catre Serviciul Roman de Informatii

Visby 17 septembrie 2004

 

Domnului Director al Serviciului Român de Informaţii

 

Domnule Director,

 

Noi, subscrisa organizaţie neguvernamentală Romanian Imprisonment Watch,cu sediul în Regatul Suediei, Box 1209,S-621 23, Visby, înregistrată la Serviciul Suedez de Patente şi Înregistrări din Sundsvall, Suedia sub nr.769609-8081, legal reprezentată de dl. Julian Rosengren, în baza Legii 544 din 12 Octombrie 2001 privind accesul la informaţie, vă solicit să îmi comunicaţi în termenul prevăzut de lege, la adresa menţionată mai sus, următoarele informaţii de interes public legate de activitatea Serviciului Român de Informaţii:

 – Vă solicităm să ne comunicaţi dacă prin prevederile legislaţiei în vigoare, Serviciul Român de Informaţii este abilitat ca mod direct sau indirect să achiziţioneze spaţii locative pentru folosinţă proprie sau a personalului acestuia şi dacă acestea pot fi achiziţionate prin tranzacţii directe sau dacă trebuie să fie achiziţionate prin licitaţie publică ţinând cont de statutul de instituţie publică pe care SRI îl are.
– Vă solicităm să ne comunicaţi dacă tranzacţiile descrise mai jos la subtitlul Tranzacţii, pot fi confirmate ca fiind efectuate de Serviciul Român de Informaţii şi care este temeiul legal al acestora.

 

TRANZACŢII

 

La data de 27 Noiembrie 2000 la sediul notarului public BIROUL NOTARIAL LEGITIMUS din Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr.87, sector 1, a fost autentificat actul de vânzare cumpărare încheiat între:

DUDA RADU, domiciliat în Elveţia, La Croix de Luisant, C.P. 35, 1170 Aubonne, în calitate de vânzător, reprezentat de TUCĂ ION, domiciliat în Bucureşti, str. Vedea nr. 1, bl. 82, sc. 4, et. 3, ap. 162, sector 5, în calitate de mandatar, în baza procurii autentificate sub nr. C 1828 / 22.11.2000 de Ambasada României în Marea Britanie, Secţia Consulară şi

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII, U.M. 0461 Bucureşti, prin împuternicitul său, Tudor Ion, domiciliat în Bucureşti, b-dul Decebal nr. 3, bl. S 12 b, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 3, în baza delegaţiei nr. 668469 / 25.08.2000, în calitate de cumpărător,

prin care

“….Eu, DUDA RADU, prin mandatar, vând Serviciului Român de InformaŢII, U.M. 0461 Bucureşti, prin împuternicit Tudor Ion, apartamentul nr. 27, din blocul 51, scara 1, etaj 6, situat în Bucureşti, b-dul Tineretului nr. 39, sector 4, cu număr cadastral provizoriu 1222 / 27, compus din 3 (trei) camere de locuit şi dependinţe (vestibul, bucătărie, cămară, culoar, debara, WC serviciu, oficiu, baie, balcon = 3,91 m.p.), având o suprafaţă utilă de 67,56 m.p., împreună cu dreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale blocului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa comună a tuturor proprietarilor.”

 

La data de 19 martie 2002 la sediul aceluiaşi birou notarial s-a autentifica tranzacţia încheiată între:

 

IONESCU PAUL, domiciliat în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 147-169, bl. D5, sc. B, et. 8, ap. 72, sector 2, CNP 1561010400235, identificat cu Carte de Identitate seria RR nr. 133779 / 13.11.2000, emisă de secţia 8 poliţie,

 

IONESCU GABRIELA, domiciliată în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 147 – 169, bl. D5, sc. B, et. 7, ap. 72, sector 2, CNP 1621223400047, identificată cu Buletinul de Identitate seria B.K. nr. 589677 / 08.09.1982, emis de secţia 15 poliţie, cu valabilitatea prelungită la data de 25.11.1992 de secţia 8 poliţie,

 

GHEORGHE AUREL, domiciliat în Bucureşti, str. Răcari nr. 6, bl. 38, sc. 1, ap. 113, sector 3, CNP 1600403400060, identificat cu Buletinul de Identitate seria B.X. nr. 424563 / 19.04.1984, emis de secţia 12 poliţie, cu valabilitatea prelungită la data de 01.07.1994, de secţia 11 poliţie, în calitate de împuternicit al Serviciului Român de Informaţii U.M. nr. 0929 Bucureşti, în baza delegaţiei nr. 1687160 / 15.03.2002,

Prin care,

 

„… Noi, soţii, IONESCU PAUL şi IONESCU GABRIELA, vindem Serviciului Român de Informaţii, U.M. 0929 Bucureşti, prin împuternicit Gheorghe Aurel, proprietatea asupra apartamentului nr. 72, din blocul D5, scara B, etajul 8, situat în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 147 – 169, sector 2, înscris în C.F. nr. 27267 Bucureşti, sector 2, sub I.+1, număr cadastral provizoriu 1262 / 72, compus din 2 (două) camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, cămară, baie cu cadă, wc, debara, oficiu, vestibul), cu o suprafaţă utilă de 46,02 m.p., împreună cu dreptul de coproprietate în cotă indiviză de 0,38% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor proprietarilor. “

 

La data de 21 martie 2002 la sediul aceluiaşi birou notarial s-a autentifica tranzacţia încheiată între:

 

MAROS CONSTANTIN şi MARO CONSTANTINA, soţi, domiciliaţi în Bucureşti, str. Valea Buzăului nr. 14, bl. G26 bis, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 3, în calitate de vânzători şi

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII, U.M. 0929 Bucureşti, în calitate de cumpărător, prin împuterniciţii săi, GHEORGHE AUREL şi PENE MIRELA, în baza delegaţiei nr. 1687164 / 20.03.2002, a intervenit un contract de vânzare – cumpărare, în următoarele condiţii:

 

“… Noi, soţii, MAROS CONSTANTIN şi MARO¸ CONSTANTINA, vindem Serviciului Român de Informaţii, U.M. 0929 Bucureşti, prin împuterniciţi, proprietatea asupra apartamentului nr. 12, din blocul G26 bis, scara 1, etajul 3, situat în Bucureşti, str. Valea Buzăului nr. 14, sector 3, înscris în C.F. nr. 27700 Bucureşti, sector 3, sub I+1, număr cadastral provizoriu 638 / 12, compus din 2 (două) camere de locuit şi dependinţe (hol, debara, debara, bucătărie, hol, baie, balcon), cu o suprafaţă utilă de 51,25 mp, împreună cu dreptul de coproprietate în cotă indiviză de 0,88% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor proprietarilor. “

 

Datele solicitate mai sus se bazează pe informaţii parvenite organizaţiei noastre şi pe care ţinând cont de faptul că Serviciul Român de Informaţii este o organizaţie finanţată integral din surse bugetare, le considerăm că fiind de interes public.

 

Vă solicităm în acelaşi timp să ne comunicaţi dacă persoana descrisă la Tranzacţia A în calitate de vânzător respectiv Domnul DUDA RADU este aceeaşi cu Domnul Radu Hohenzollern Veringen Duda, Consilier de Stat în cadrul actualului cabinet al Domnului Prim Ministru Adrian Năstase.

 

Tranzacţiile descrise mai sus fac parte dintr-o listă de tranzacţii imobiliare ale Serviciului Român de Informaţii parvenite organizaţiei noastre şi de aceea considerăm că sunt informaţii publice datorită caracterului public al sursei de finanţare a acestei instituţii.

 

În speranţa unui răspuns prompt din partea Serviciului Român de Informaţii vă asigur Domnule Director de întreaga mea consideraţie,
Julian Rosengren

Fondator

 

Romanian Imprisonment Watch

___________________________________________________________________________

Raspunsul SRI mai jos:

Catre,
ROMANIA IMPRISONMENT WATCH
cu sediul in Regatul Suediei,Box 1209,S-621 23,Visby
-in atentia domnului Julian Rosengren-

Stimate domnule,

Urmare solicitarii dumneavoastra inregistrata la Serviciul
Roman de Informatii sub nr. PE 32 327 din 17.09.2004, va comunicam
urmatoarele:
In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
proprietatea publica asupra bunurilor imobile se dobandeste si prin
achizitii publice efectuate in conditiile legii.
Tranzactiile la care faceti trimitere au fost realizate de
Serviciul Roman de Informatii in calitate de reprezentant al statului
roman, cu respectarea dispozitiilor art. 8 lit. f) din O.U.G. nr.
60/2001 privind achizitiile publice, bunurile respective intrand
ulterior, in baza art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei, in
administrarea institutiei noastre.
Totodata, va indicam ca temeiul legal al acestor operatiuni il
constituie actele normative prezentate mai sus, precum si prevederile
Legii nr. 114/1996 a locuintei, prin care suntem abilitati sa detinem
in administrare locuinte de serviciu si locuinte de interventie.
Anual prin Legea bugetului de stat, institutiei noastre ii sunt
aprobate de catre Parlament, alocatii bugetare la Capitolul
6301 “Servicii si Dezvoltare Publica si Locuinte”.
Cu referire la solicitarea dumneavoastra de a va comunica daca
exista identitate intre persoanele mentionate in finalul cererii, va
informam ca din datele la care faceti trimitere rezulta aceasta
identitate.
Va precizam ca oferta de vanzare pentru imobilul situat in B-
dul. Tineretului nr. 39, bloc 51, sector 4, Bucuresti a fost
prezentata spre tranzactionare de mandatarul vanzatorului, respectiv
domnul Tuca Ion.

Cu stima,

Serviciul Roman de Informatii – Biroul de Relatii cu Publicul

Updated: December 31, 2015 — 8:56 am
Powered by Netkonsult and RIW - The Defender of Your Human Rights