News

Cazul Doru Paraschiv. Scrisoare deschisă adresată Președintelui României, Primului Ministru și Ministrului Apărării Naționale

Visby

Regatul Suediei                                                                       18 octombrie 2016


Domnului Președinte al României, Klaus Werner Iohannis

Domnului Prim Ministru al României,  Dacian Julien Cioloș

Domnului Ministru al Apărării Naționale, Mihnea Ioan Motoc


Domnule Președinte,

Domnule Prim Ministru,

Domnule Ministru,

 

 

Noi, subscrisa organizație neguvernamentală, Romanian Imprisonment Watch, cu sediul in Regatul Suediei, S:T Hansgatan 55, 621 56, Visby, înregistrată de către Serviciul Suedez de Patente și Înregistrări cu numărul 769609-8081, vă supunem atenției pentru soluționare cauza privind pe cetățeanul român Doru Paraschiv, colonel în rezervă al Armatei Române, cauză monitorizată de organizația noastră conform dovezii anexate în acest sens.

Domnul colonel (R) Doru Paraschiv a adus la cunoștința organizației noastre o serie de acuzații grave privind abuzurile la care a fost supus începând din anul 2008 și care au culminat cu trecerea sa abuzivă în rezervă la data de 24 ianuarie 2014.
Considerând că face obiectul unei serii de abuzuri săvârșite de cadre de conducere ale Ministerului Apărării Naționale în frunte cu Domnul Gabriel Oprea fost Ministru al Apărării Naționale, fost Ministru al Administrației și Internelor și fost Vice Prim Ministru al Guvernului României, Domnul colonel (R) Doru Paraschiv a înțeles să se adreseze pe cale ierarhică celor îndreptățiți să decidă în rezolvarea celor semnalate.
Conform declarațiilor și acțiunilor ulterioare în justiție, abuzurile împotriva Domnului colonel (R) Doru Paraschiv nu numai că nu au încetat, ci dimpotrivă s-au agravat prin intervenții ale șefilor săi direcți și au culminat cu trecerea abuzivă sa în rezervă așa cum este menționat mai sus ca rezultat al înscenării unui eveniment de securitate.

Această trecere în rezervă s-a făcut nu numai abuziv și deci fără respectarea normelor și cadrului legislativ imperativ în astfel de situații, dar mai mult s-a făcut într-un mod care încalcă flagrant nu numai legile care reglementează raporturile existente între angajatori și angajați, dar în cazul Domnului colonel (R) Doru Paraschiv, aceasta s-a produs cu încălcarea flagrantă a legislației privind securitatea națională a României.

Concret, conform celor reclamate de Domnul colonel (R) Doru Paraschiv, acesta în calitatea sa deținută la momentul respectiv a solicitat ordine scrise pentru a duce la îndeplinire acțiuni de ordin personal care nu erau specifice statutului de ofițer de contrainformații al Armatei Române.

 

Aceasta a fost făcută în contextul în care se solicita îndeplinirea de acțiuni cu scopuri politice prin asigurarea contrainformativă a unor activități în folosul personal și al organizației politice aflată sub conducerea Domnului Gabriel Oprea.

Rezultatul acestei solicitări s-a concretizat într-o serie de acțiuni directe ale șefilor săi ierarhici direcți în frunte cu Domnul general Marian Hăpău și au culminat cu solicitarea adresată Oficiului registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), privind avizarea negativă pentru accesul la informații clasificate, secrete de stat, a Domnului colonel (R) Doru Paraschiv și retragerea autorizației de acces la informații clasificate, secrete de stat, nivel strict secret de importanță deosebită prin înscenarea unui eveniment de securitate.

Originea solicitării se regăsește, conform declarațiilor, acțiunilor în justiție întreprinse de Domnul colonel (R) Doru Paraschiv, în refuzul acestuia de a participa fără ordin scris la acțiuni neconforme cu statutul său de ofițer de contrainformații al Armatei Române, respectiv participarea la acțiuni și activități ce pot fi asimilate celor de poliție politică.
Ca și consecință Domnului colonel (R) Doru Paraschiv i-a fost înscenat un incident de securitate, incident ireal, neanchetat, nedovedit, dar mai ales nedeclarat ca eveniment deosebit așa cum prevede legislația militară și care pe cale de consecință trebuia semnalat deîndată Ministrului Apărării în termen de maxim 30 de minute.

 

La fel nu s-a respectat legislația în vigoare (H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de Protecție a Informațiilor Clasificate în România) care prevede la Art. 88, alin. 1 : ”conducătorii unităților deținătoare de informații secrete de stat au obligația de a înștiința, în scris, instituțiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002, potrivit competențelor, prin cel mai operativ sistem de comunicare, despre compromiterea unor astfel de informații.

Astfel trebuiau deîndată înștiințați: Președintele României și Președinte al CSAT; Prim Ministrul Guvernului României și Vicepreședinte al CSAT; CSAT; Președintele Senatului; Președintele Camerei Deputaților; Serviciul Român de Informații.

Acest lucru nu s-a petrecut și nici vreo anchetă care să determine și să dovedească existența unui astfel de incident de securitate, nu a fost declanșată și dusă până la capăt.

Consecința retragerii autorizației de acces la informații clasificate, secrete de stat, nivel strict secret de importanță deosebită, a fost trecerea în rezervă a Domnului colonel (R) Doru Paraschiv, fără asigurarea vreunui mijloc de subzistență sau al asigurării traiului de zi cu zi cum ar fi fost o indemnizație sau o pensie corespunzătoare gradului și funcției deținute(fără lichidare și fără nici un drept).

Domnul colonel (R) Doru Paraschiv considerând că această serie de fapte reprezintă doar partea vizibilă a unui lung șir de abuzuri, a înțeles însă ca din respect pentru Armata Română, legislația României și ca un bun patriot să urmeze căile oferite de justiția română și de dreptul său de petiționare.

Și aici s-a lovit de același obstacole, respectiv respingerea cererilor și petițiilor sale în mod suspect de către cei chemați să aplice legile, de audiențe la factorii decizionali din Ministerul Apărării Naționale sau de audieri la nivelul Comisiei Senatoriale pentru Apărare din Parlamentul României, rămase însă fără rezultate concrete în ceea ce îl privește.

Seria abuzurilor împotriva Domnului colonel (R) Doru Paraschiv nu numai că nu s-a oprit ci chiar s-a agravat.
Acesta a fost supus unor acte abuzive constând din evacuarea din propria locuință cu intervenția forțelor speciale la data de 11 august 2014,iar după un an de zile, în baza unui denunț fictiv privind deținerea de către Domnul colonel (R) Doru Paraschiv de documente secrete în fosta sa locuință sa, (celebrul sac 47, despre care presa a relatat pe larg), aceleași persoane interesate să îl reducă la tăcere au realizat o plantare nereușită de documente militare clasificate.
Domnul colonel (R) Doru Paraschiv a fost amenințat în mod direct și constant, dar mai ales a fost și este lipsit de dreptul fundamental la existență prin lipsirea de mijloace materiale cuvenite funcției deținute anterior și cel mai grav este lipsit de accesul la o justiție corectă și imparțială prin manipularea unor complete de judecată care au avut pe rol judecarea cauzelor sale.

Domnul colonel (R) Doru Paraschiv a aplicat întocmai îndemnul pe care Președintele României l-a făcut în fața promoțiilor de absolvenți ai academiilor militare în acest an și anume să ia atitudine în față de orice ilegalitate, indiferent de persoana care o săvârșește.

Descrierea în detaliu și public al acestor plângeri ale Domnului colonel (R) Doru Paraschiv adresate celor care ar fi trebuit să acorde atenție celor semnalate de acesta, ar pune în lumină acte care ar prejudicia în mod grav imaginea României în fața celorlalte națiuni membre ale Uniunii Europene dar și în fața celorlalte țări membre ale Alianței Atlanticului de Nord al căror partener este România și Armata Română.

Abuzurile de o gravitate excepțională la care a fost și este supus Domnul colonel (R) Doru Paraschiv au determinat organizația noastră să decidă monitorizarea situației acestuia și să o aducă în fața opiniei publice și a instituțiilor abilitate atât în plan național cât și internațional atunci când va fi cazul.

 

Consiliul Director al Romanian Imprisonment Watch a decis să acorde Domnului colonel (R) Doru Paraschiv asistență juridică și reprezentarea în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Romanian Imprisonment Watch va pune la dispoziția instituțiilor abilitate, la solicitarea acestora, copii ale acțiunilor în justiție, cu probatoriul aferent și ale documentelor anexate și puse la dispoziția noastră de Domnul colonel (R) Doru Paraschiv, pe care alegem să nu le facem publice în acest moment dar ne rezervăm acest drept pentru viitor.

Romanian Imprisonment Watch a luat naștere din aplicarea prevederilor articolului 7 din Statutul acesteia, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sectorului 1 la numărul 60/1992, articol care stabilește ca obiective ale Fundației :

 

“Acordarea de asistență juridică prin birouri de avocatură afiliate Fundației pentru asigurarea existenței unui cadru legislativ care să respecte întru totul condițiile impuse de Constituția României și a celorlalte reglementări în domeniul legislativ precum și a acordurilor și convențiilor internaționale la care România a aderat, ratificat și la care este parte.

Acordarea de asistență financiară, managerială sau de orice alt fel organizațiilor guvernamentale sau neguvernamentale din România pentru armonizarea legislației naționale cu cea internațională în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților acestuia garantate prin legislația națională sau acorduri și convenții internaționale la care România este parte.”

Romanian Imprisonment Watch este finanțată integral prin eforturile fondatorilor și membrilor săi, fără vreo contribuție care să implice afilierea sau subordonarea organizației noastre față de principiile, regulile sau cerințele vreunei instituții private sau publice, politice, religioase sau de alta natură.

doru_paraschiv_2016-10-18_o_page_1

doru_paraschiv_2016-10-18_o_page_2 doru_paraschiv_2016-10-18_o_page_3 doru_paraschiv_2016-10-18_o_page_4 doru_paraschiv_2016-10-18_o_page_5 doru_paraschiv_2016-10-18_o_page_6

 

Powered by Netkonsult and RIW - The Defender of Your Human Rights